CHRISTER ENGDAHL ARKITEKTUR - GRÄNSÖ 2018

Inledning arkitektur

Tomtens huvudhus är välplanerad och välbyggd. Det är byggt med goda material. Det är ca 19 år gammalt och ritat av arkitekten Bo Sundberg på 90-talet. Närmast huvudhuset används för närvarande tomten mest mot syd och väst. Markytorna närmast huset i norr och öst har mer karaktären av baksida. Idén med uterummet är inte endast att sitta bekvämt och ta in fjärden i norr utan även att aktivera den något avsomnade ytan mot öst. Huvudhuset är egentligen uppbyggd av två hälfter. En nedre offentlig del i norr med kök och vardagsrum. Därefter en övre privat del med sovrum och badrum. Den föreslagna verandan är inplacerad i denna anda. Den är lagd rakt mot norrfasad men är glasad för att fånga den sydliga solen och därmed berika rummet med en viktig kvalitet. Rumsupplevelsen är i denna del avgörande. Verandan är uppbyggd med stål och glas. Väggen mot öst är dock i sin nedre del en murad vägg. Detta ger verandan en stadighet och ett lugn mot närmsta grannen i öst. I stort sett ser vi att det ritade förslaget fångar de flesta kvalitéer som tomten naturligt har att erbjuda. Det är en stor tomt med flera mindre hus spridda från norr till söder. Med tanke på fördelningen av hus längs tomtens längdriktning så blir tomten aldrig belamrad utan känns hela tiden luftig. Verandans placering gör också att den inte kan ses från stora delar av tomten. Inte heller från allmän mark. Verandan är inte en konventionell addering till ett huvudhus. Med sin placering och sina material frigör den sig från huvudhuset. Huvudhuset kommer fortsatt att vara läsbar från alla håll. Det vi gör är att lägga till en ny rumslig kvalitet till något som från början är rumsligt genomtänkt. Huvudhuset förtjänar därför ett tillägg som ger fina upplevelser. Den yta som läggs till är 20 kvm och kan ses som en ren funktionsyta med hög rumslig kvalitetet. Den skall klara tillgänglighetskraven. Det känns som en viktig prioritering att satsningen är rumsligt bekväm och inte svåranvänd. Rummet skall även ha kapacitet att kunna användas för flera saker och detta stundtals även samtidigt.

Christer Engdahl - CEARKITEKTUR

 

 

 

 

bas2 14 cea-S cearkitektur cearkitektur