CHRISTER ENGDAHL ARKITEKTUR - ALINGSÅSVÄGEN 2011

 

Inledning arkitektur

Alingsåsvägen är en kuperad gata som stiger upp till ett krön för att sedan leta sig ner igen. Den löper på norrsidan av sitt kvarter och har på sin södra sida gavelfronter från de lamellhus som ligger i kvarteret. På sin norrsida finns en skogbevuxen slänt ner mot Tidaholmsparken som i sin tur avlutas mot den högre liggande tunnelbanan. Skogsslänten mellan Alingsåsvägen och Tidaholmsparken har två lägen ett högre närmast gatan med insprängda tallar på ett bergigt underlag och ett lägre närmast parken som är lummigare på ett mjukare underlag. Mellan dessa två lägen är det stundtals väldigt brant. Förslaget har som idé att lägga punkthus i det högre läget i anslutning till gatan och samtidigt lägga husen i de mellanrum som ges av de befintliga lamellhusen i kvarteret. De nya husen kommer därför inte skära av de befintlga husens kontakt mot utsikten i norr. De nya husen kommer att ligga högt i förhållande till parken nedanför och kommer också få en fin utsikt mot norr. Husen vänder sina balkonger mot syd och sydväst. Husen har därför en möjlighet att få det bästa från två världar. Mellan punkthusen kvarstår friheten att kunna röra sig förbi dem. Nu skapas även mitt i området ett större sammanhang för lek i sluttningen. Två av husen byggs upp av trespännare och generar totalt 26 lägenheter. Två av husen tänks för 54 studentrum. Nederst avslutas husen med biytor. Bilparkering kan lösas med 22 garageplatser i två av husen. I dag har gatan en kantstensparkering. Denna skulle i vissa delar kunna riktas om så att bilar ställer sig tvärs gatans riktning likt Kampementsgatan på Gärdet. Detta skulle kunna ge ytterligare 22 p-platser i detta avsnitt längs gatan.

Christer Engdahl - CEARKITEKTUR

 

 

 

 

 

bas vyer2 cea-XL cearkitetur cearkitetur