CHRISTER ENGDAHL ARKITEKTUR - INFO

 

Arkitektur - En genomgång om vilja och strävanden inom arkitektbranschen.

Multidisciplinär - Proaktiv - Estetisk - Precis

Våra bostäder är speciella och har det lilla extra som gör det bekvämt och kul att också vara hemma. Vår drivkraft är att skapa en arkitektur som lyfter projektens kvalité och slutresultat. Vi är erfarna arkitekter med kunskap som förenklar människors vardag och förbättrar levnadsvillkoren. Det är ett designarbete för olika miljöer och storlekar. Designen förverkligas med hjälp av byggnadens volym, färg och material. Målet för oss är alltid att form och funktion samspelar när de styr rummens utformning och disposition i ett hus.

Arkitektonisk kompetens erhålls över tid genom upparbetad erfarenhet. Här är hållbarhet och miljömedvetenhet självklara förutsättningar. Det arkitektoniska arbetets inriktning styrs av att med varm hand erbjuda beställare och beslutsfattare vägledning i byggprocessen. Kontoret har efter 20 år erfarenhet från friggebodar till hotell och idrottsanläggningar. Ett av kontorets första projekt, ett villaprojekt, kom 2012 att röstas fram som vinnare i tävlingen Årets hus i tidningen Hus&Hem. Man kan påstå att enbostadshus är de projekt som dragit igång kontorets verksamhet men projekt med flerbostadshus är de som därefter kommit att dominera verksamheten. Utmärkande drag: Systematiskt utredningsarbete inom stads- och husbyggnad. Huvudinriktning mot bostadssektorn. Ett växelspel mellan plan och design. Ett fokus på människan i samtida arkitektur. Tävlingsdeltagande som givit flera byggda projekt. Arbetsprocess som klargör projekts huvudtema. Förmåga att värdera kvalitet. Öppenhet inför innovationer. En stringent användning av detaljer som generar hus med karaktär. En arkitekt löser problem genom kreativitet. En fundamental uppgift är att förmedla arkitektur till andra. Muntlig framställning är här ett centralt medel för en arkitekt.

Info

cea 3b cearkitektur

pil V cearkitektur

 

pil H kontakt